Guru Bhajan, Guruvar Hum Bhi Sharanagat Hai

guru bhajan
Guru bhajan video with lyrics गुरुवर हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानें अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने
View more
28 September, 2014 | Views: 3825


Wondrous Taj Mahal at Agra

Vrindavan through the eyes of a Braj Gopi, Amala Saci, Vrindavan Photo Journal

Find us on Facebook