Bhajan by Pandit Jasraj, Krishna bhor hi mukh bolo

Anisha Sharma
Views: 13038

कृष्ण: कृष्ण: कृष्ण: भोर ही मुख बोलो

कृष्ण: नाम जपन करि के नदिया लहराई

गगन कृष्ण: लालिमा उपवन तरुणाई

कृष्ण: कृष्ण: धुनि गावो

अधर मधुर खोलो

कृष्ण: कृष्ण: बोलो…

कृष्ण: की कलियां मुस्काई

मन्द मन्द कृष्ण: पवन डाली हर्षाई

नारायण कृष्ण: जपो…

कृष्ण: कृष्ण: कृष्ण: कृष्ण:…

नारायण कृष्ण: जपो

श्याम शरण हो लो

नारायण प्रभु कृष्ण: जपो
blog comments powered by DisqusGurney House, Jim Corbett’s home at Nainital, Kumaon Himalaya Photo Journal

Courting clouds at Cherrapunjee, Meghalaya - The distant Northeast

Find us on Facebook